Se alle forslag

Område: Region Midtjylland

Området er dannet som et dødislandskab med et småbakket terræn med mange tydelige nordsydgående bakkepartier og mindre dalstrøg med sumpskove, overdrev, moser m.v.. Ved Båstrup ses en meget tydelig randmoræne, der med sin markante terrænform fremstår næsten uden bebyggelse. Fra områdets højeste punkt, gravhøjen ved Fårbjerg, er der vid udsigt mod øst, nord og vest.