Se alle forslag

Område: Region Midtjylland

Pilbrodalen er et dramatisk og oplevelsesrigt landskab og kan betragtes som et skoleeksempel på en tunneldal. Dalen defineres af et dybtskåret dalstrøg med storbakkede og stejle dalsider med en stor variation af åbne græsningsarealer, moser, søer, krat og småskove. Området huser artsrige overdrevsskrænter og moser.