Se alle forslag

Område: Region Nordjylland

Store vidder, unik natur og et fantastisk dyreliv. Her er 3/4 af de tilbageværende danske højmosearealer, med Tofte Mose som den største europæiske højmose af den atlantiske type. Her er ynglende kongeørne, havørne, traner, stor hornugle, rørdrum samt næsten alle de danske ande- og vadefugle foruden vildsvin, krondyr, elge, odder og guldsjakal.