Se alle forslag

Område: Region Nordjylland

Unik naturtype.
Nordvesteuropas største højmose.
Smuk, stille, uden lysforurening.
Enestående flora og fauna.
Fredede arter.
Ynglested for skældne arter på dansk grund bl.a. Kongeørn.
Et godt sted at lære hvordan mennesker bedst passer på og bevarer naturen.