Se alle forslag

Område: Region Nordjylland

– Danmarks største fredning på 7500 hektar
– Danmarks største højmose
– Genopretning
– Danmarks største bestand af vildsvin
– Natura 2000
– EU LIFE+ projekt
– Ørne, krondyr, rådyr, elge, odder, traner, skestorke, ræve, harer, rørhøge, musvåger . . m.m.m.
– Tofte sø. LIllesø. Birkesø
– Publikumsfaciliteter