Se alle forslag

Område: Region Nordjylland

I Hammer Bakkers stærkt kuperede landskab med højdedrag, dalsænkninger og stejle skrænter findes den variation af naturtyper, som giver mulighed for en rig mangfoldighed af arter, og unikke naturoplevelser for de besøgende.

På de magre og sandede jorde i det stærkt kuperede landskab findes rester af tidligere tiders løvskove, heder og overdrev. Her har sjældne arter af f.eks. sommerfugle nogle af deres få tilbageværende levesteder i Danmark. I moserne fanger de kødædende planter: rundbladet soldug, vibefedt og blærerod de små insekter, der ikke indgår i de store rovfugles diæt.

Hammer bakkers unikke landskab og natur kan opleves fra de gamle hulveje der skærer sig ned i bakkerne og på trampestierne der forløber henover højdedragene. Fra udsigtspunkterne får besøgene en klar fornemmelse af bakkernes knejsen over det omgivende flade landskab med Limfjorden i det fjerne.