Se alle forslag

Område: Region Nordjylland

Et stenkast fra Rebild Bakker, der er et forslag i sig selv, lige på den anden side af Hulvejen mod Skørping, vanker der en betagende vandretur langs denne smukke dal, hvor Lindenborg Å snor sig i sirlige meandere efter at være blevet genslynget ca. 2008.
Flere steder på turen er der frit udsyn til Gravlev Sø, som ligeledes er genoprettet efter at have været drænet væk, men som nu rummer et rigt fugleliv.
Og på nærmest et øjeblik skifter landskabet fra de nøgne, lyngklædte bakker, til nogle af de mest imponerende kildevæld indenfor landets grænser.
Først nås Ravnkilde, en sumpkilde som allerede ved første øjekast er et forunderligt syn. Fra undergrunden i et område på størrelse med en almindelig parcelhusgrund pibler grundvandet op, og strømmer gennem en mos- og plantebevoksning der byder på flere arter som ellers kun kendes fra istiden. Man kan komme ganske tæt på Ravnkilde ved at følge stien der går rundt om den.
Efter yderligere ca. 1-1½ kilometers vandring nås Ravnkildes “storebror”, Lille Blåkilde, som både indeholder bassin- og sumpkilder. Selve Lille Blåkilde er en strømkilde, hvor vandet strømmer ud af én stor sprække ved foden af skrænten.
Sprækken rummer tydelige kalkaflejringer, til påmindelse om undergrundens beskaffenhed. Kombineret med vandets strømninger igennem denne, med deraf følgende opløsning af kalken, har dette flere steder i området resulteret i at jordoverfladen er kollapset i et “jordfaldshul”.
En geologisk perle, som afslutningsvist kan nydes ved et hvil ved Lille Blåkildes udløb i Lindenborg Å. Hvor den eneste “støj” er den, som naturen selv frembringer.